Kontakt

Z ramienia PNT:

Michał Wojczyszyn
m.wojczyszyn@pnt.opole.pl
77 443 89 03

Z ramienia CWK:

Małgorzata Jazienicka
malgorzata.jazienicka@cwkopole.pl
77 541 79 92